Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Máy xúc lật kawasaki là 1 hệ thống thủy lực hoàn hảo

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THUỶ LỰC
Nội dung
1.     Khái niệm
2.     Sơ đồ cấu trúc
3.     Ưu điểm, nhược điểm
4.     Phạm vi ứng dụng

1.     Khái niệm
·        Hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực là hệ thống điều khiển sử dụng năng lượng của dòng chất lỏng chịu áp suất để thực hiện nhiệm vụ điều khiển.
·        Hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực gồm các cơ cấu và phần tử chính, có chức năng sau:
       Cơ cấu tạo tín hiệu điều khiển: dùng để tạo tín hiệu điều khiển đưa vào hệ thống, ví dụ: công tắc, nút bấm, công tắc hành trình, các loại cảm biến…
       Cơ cấu so sánh: tạo ra tín hiệu sai lệch giữa tín hiệu điều khiển và tín hiệu phản hồi để đưa vào cơ cấu điều khiển .
       Cơ cấu điều khiển: dùng để điều khiển cơ cấu chấp hành, có thể bao gồm các phần tử: bộ khuếch đại điện tử, bộ khuếch đại công suất điện-thuỷ lực, các cơ cấu hiệu chỉnh tạo quy luật điều khiển.
       Cơ cấu chấp hành: Van trượt phân phối thuỷ lực, xy lanh thuỷ lực.
       Cơ cấu cung cấp dầu: cung cấp dầu với áp suất cao tới và thu hồi dầu trở về với áp suất thấp từ cơ cấu chấp hành, có thể bao gồm các phần tử: các máy bơm dầu, bộ lọc dầu, bể dầu, bể trích chứa, van áp suất.
       Cơ cấu phản hồi: là các cảm biến xác định tín hiệu đầu ra va tạo tín hiệu phản hồi đưa về cơ cấu so sánh.
·        Kênh điều khiển (thông tin): là kênh truyền  và xử lý tín hiệu điều khiển từ khâu vào của hệ tới đối tượng điều khiển.

·        Kênh biến đổi năng lượng: là kênh phân phối và biến đổi năng lượng từ nguồn cấp năng lượng(cơ cấu cung cấp dầu) tới đối tượng điều khiển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét